Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Personal på KBH våren 2017

Temadagar inom forskningsspåret Reproduktion och utveckling

Välkommen till årets temadag i forskningsspåret Reproduktion och Utveckling!

Evenemanget kommer att äga rum i Fåhræusalen, Rudbecklaboratoriet C5, den 9 november kl 9:00 - 16:00. I år presenteras de stora studierna och projekten vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa.

Anmälan sker via denna Doodle senast den 2 november. Meddela gärna allergier i kommentarfältet.

Programmet för dagen finner ni här.

Med vänliga hälsningar
Theodora Kunovac Kallak & Hanna Henriksson


Kommande disputationer

  • Gunnesalen, Akademiska sjukhuset - Entrance 10, Uppsala 2018-10-23 kl 09:00

    Kitutu, Freddy Eric

    Towards a functioning retail health market: Evaluating the integrated Community Case Management Intervention for Pediatric Febrile Illness in Drug Shops in Rural South Western Uganda

CRU:s seminarieserie

Länk till Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, (CRU)

Rudbeckseminarer

Länk till seminarielistan