Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Barnendokrinologisk forskning

Den barnendokrinologiska forskningsgruppen arbetar med projekt kring tillväxt och ämnesomsättning hos spädbarn och äldre barn

Forskningen inom barnendokrinologi bidrar till kunskapen om hormoners effekter på ämnesomsättning hos nyfödda liksom hormonell reglering av tillväxt under barndom och pubertet.

Vi studerar moderns produktion av energisubstrat vid graviditeter som kompliceras av tillväxthämning eller av ökad fostertillväxt. Med stabil isotop teknik undersöker vi även ämnesomsättning hos de nyfödda barnen. Barn födda små eller stora för tiden riskerar att utveckla metabol sjukdom senare i livet. Eftersom förhållanden under fostertiden kan påverka vuxenlivet använder vi svenska register för att undersöka samband mellan storlek vid födelsen och tillväxt, intellektuell förmåga samt sjukdom i vuxenlivet.

Prematuritet leder ofta till problem rörande postnatal tillväxt och utveckling. Inom gruppen pågår studier rörande effekterna av neonatal vård och nutrition på barnets tillväxt och fortsatta utveckling.

Ätstörningar kan påverka somatisk utveckling och inom gruppen studeras endokrina och metaboliska följder av anorexia nervosa. Övervikt och fetma hos barn och ungdomar representerar ett ökande problem nationellt och internationellt. Vi studerar energiomsättning liksom insulinresistens hos barn och ungdomar med övervikt eller fetma.