Forskningsprojekt

1. Leukemi hos barn

 • DNA metylering hos barn med leukemi (Lönnerholm, Frost, Palle)
 • Cytostatika känslighet in vitro hos barn med leukemi (Lönnerholm, Frost, Palle)
 • Chimerismanalys efter allogen hemtologisk stamcellstransplantation i barnaåren. En nationell retrospektiv studie (Arvidson et al)
 • Betydelsen av vilken konditionering som används inför allogen stamcellstransplantation och morbiditet och mortatlitet vid ALL i barnaåren- enretrospektiv Nordisk studie (Arvidson et al).
 • Sena komplikationer hos unga vuxna som genomgått stamcellstransplantation i barndomen: kroppssammansättning och insulinresitens (Frisk et al).
 • Nordisk biobank för barnleukemi (Frost, Palle).

2. Behandlingsrelaterade komplikationer vid cancer hos barn och ungdomar samt epidemiologi vid solida tumörer

 • Hodgkins lymfom hos barn och ungdomar – etiologi, epidemiologi och sena komplikationer
 • Interventioner mot ingreppssmärta hos barn och ungdomar med cancer
 • Interventioner mot oral mucosit hos barn och ungdomar med cancer

3. Psykosociala studier av barn med cancer och deras familjer

 • Psykosociala problem hos barn och undomar med cancer och deras föräldrar
 • Sena komplikationer lång tid efter hematologisk stamcells-transplantation i  hos unga vuxna som genomgått stamcellstransplantation inklusive helkroppsstrålning i barnaåren pga lymfatiska maligniteter- individrelaterad livskvalite, hälsorelaterad livskvalite och sexuell funktion

4. Neurala tumörers biologi

 • Funktionella och genetiska studier av neuroblastom – biologisk och klinisk betydelse av tumörhypoxi, icke-kodande RNA och genförändringar
 • Neuroendokrina markörer i neuroblastom
 • Genetiska studier på pediatriska hjärntumörer och hjärntumörstamceller
 • Nationell biobank för pediatriska neurala tumörer

5. Svåra beslut och etiska aspecter inom barnonkologi

 • Vid gränslandet kurativ och palliativ  medicin inom barnonkologin
 • Syskon donatorer: etiska aspecter och donatorernas

6. Nationella och internationella studier/behandlingsprotokoll, aktivt deltagande

 • NOPHO: ALL 2008, (Frost BM). AML 2004 (Palle J)
 • BFMgroup: ALL Relapse 2011 (Arvidson J)
 • EWOG-MDS (Arvidson J)
 • CWS (Ljungman G)
 • HRNBL-1/ESIOP (Hedborg F)
 • EuroNET-PHL-C1 (Ljungman G)
 • Euramos 1 (Ljungman G)
 • SIOP CNS tumörer LGG, GCT II, PNET/MBL, (Pfeifer S)

7. Protonstrålning