Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

Reproduktiv hälsa och rättigheter handlar om kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, om tillgång till kunskap och rådgivning om sexualitet och reproduktion, om skydd mot HIV/aids och andra könssjukdomar, om tillgång till preventivmedel samt säker abort. Det handlar om tillgång till adekvat vård under graviditet och förlossning, och vård av nyfödda samt om frihet från våld. Trots det är maternell och reproduktiv ohälsa fortsättningsvis en av de vanligaste orsakerna för sjukdom och död bland kvinnor i åldern 15-49.

De övergripande målen för forskargruppen är att studera sexuell och reproduktiv hälsa i ett globalt- och migrationsrelaterat perspektiv, samt i relation till samhälleliga och kulturella värderingar. Vi bedriver en rad olika projekt inom dessa områden och har samarbetspartners på flera kontinenter. Gemensamt för alla projekt är att de är interdisciplinära och flervetenskapliga, vilket inkluderar både medicinska och socialvetenskapliga forskningsansatser för att utforska komplexiteten av reproduktiv ohälsa.

Forskargruppens verksamhet är kopplad till Akademiska sjukhusets transkulturella invandrarmottagning placerad vid specialistmödravården.

Forskargruppens aktiviteter 2013 (in English)

Summering av forskargruppens aktiviteter 2014-2016 (in English)

Värdskarta
Världskarta med de länder vi arbetar med - klicka på bilden för att förstora den