Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

Obst/Gyn: 018-55 97 75
Pediatrik: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Internationell barnhälsa och nutrition

Forskargruppen Internationell Barnhälsa och Nutrition bedriver forskning som framför allt relaterar till det fjärde milleniemålet – att förbättra barns hälsa och överlevnad – och med inriktning på mödrars och barns nutrition och hälsa.

Vi utvärderar strategier för förbättrad överlevnad i nyföddhetsperiod i en stor befolkningsbaserad interventionsstudie i Vietnam, i sjukhusbaserade studier i Rwanda, och i befolkningsbaserade interventioner i Sydafrika och Nicaragua.

Vilka effekter får man av förbättrad nutrition, t.ex. av kost- och spårämnes-supplementering under graviditeten? I MINIMat projektet i Bangladesh utvärderas effekterna på tillväxt av barnet, överlevnad, sjuklighet, kognitiv utveckling och även risken för kronisk sjukdom i vuxen ålder. I andra projekt i Afrika och Asien utvärderas strategier för att behandla barn med allvarlig undernäring.

Sociala förhållanden och hälsa, jämlikhet och hälsa, samt miljöfaktorer och barnhälsa studeras I stora epidemiologiska studier i Asien, Afrika och Latinamerika.

Forskargruppsbild
Forskargruppen hösten 2016