Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

Obst/Gyn: 018-55 97 75
Pediatrik: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se

Obstetrisk forskning

Forskargruppen ”Obstetrisk forskning” fokuserar på att människans reproduktion från befruktningen till barnets födelse, förbättra diagnostik och behandling av avvikelser vid konception, under graviditeten och förlossningen, samt att förbättra fosterövervakning under förlossning. Det övergripande målet är att förbättra maternell hälsa och minska perinatal morbiditet och mortalitet.

Forskargruppen har 15 seniora forskare, varav två professorer och fyra docenter, i forskningssamverkan inom gruppen, andra forskargrupper på institutionen och fakulteten, samt KI. Forskningsmetodologin är translationell med betydande laborativ verksamhet, klinisk epidemiologi i samarbete med laborativa och radiologiska vetenskaper och reproduktiv epidemiologi. Biobank med prover från 8000 kvinnor användes. Klinisk-epidemiologisk databas med 55 000 barn födda på Akademiska sjukhuset är under uppbyggnad. Pågående specifika forskningsområdena är:

Placentadysfunktion vid missfall, tillväxthämning och preeklampsi. Cerebrala komplikationer vid preeklampsi. Immunologi och epidemiologi för preeklampsi. Thyreoideasjukdomar under graviditet, epidemiologi och genetik (Anna-Karin Wikström).

Intrauterin tillväxthämning och placentation i relation till komplikationer för graviditet och förlossningsutfall, samt antenatal diagnostik samt för att identifiera riskfaktorer associerade med försämrat graviditetsutfall. 3-D ultraljud vid tidigare kejsarsnitt, samt postpartum. Missbildningsdiagnostik med Magnetisk resonanstomografi (MRT) och 3D-ultraljud för diagnostik av fosteravvikelser (Ove Axelsson).

Förlossningskomplikationer som asfyxi hos nyfödda, värkrubbningar, kejsarsnitt och uteruskomplikationer (Maria Jonsson).

Stress under graviditet och påverkan på barnets kognitiva och emotionella utveckling. Våldsutsatthet under graviditet och hos ungdomar. Prematuritet, förlossningskomplikationer och barnutfall. Förlossningskomplikationer och second victim (Ulf Högberg).