Institutionsledning

Prefekt

Agneta Skoog Svanberg, professor
agneta.skoog_svanberg@kbh.uu.se

Stf. prefekt

Kjell Alving, professor
kjell.alving@kbh.uu.se

Studierektor - Grundutbildningen och Läkarutbildningen

Anna-Karin Wikström, professor
anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se

Studierektor - Övriga utbildningar

Anneli Stavreus-Evers, professor
anneli.stavreus-evers@kbh.uu.se

Bitr. prefekt - Forskarutbildning

Kjell Alving, professor
kjell.alving@kbh.uu.se

Bitr. prefekt - IMCH

Andreas Mårtensson, professor
andreas.martensson@kbh.uu.se

Programsamordnare internationella utbildningen

Mats Målqvist, professor
mats.malqvist@kbh.uu.se

För adress- och telefonuppgifter se universitetskatalogen

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen är ett beslutande organ i frågor som gäller verksamhetens inriktning, uppläggning och gemensamma resurser. Den består av valda ledamöter från institutionens olika grupper med prefekten som ordförande. Protokoll från styrelsens möten skickas ut till alla anställda.

Ordförande: Agneta Skoog Svanberg, prefekt
Ledamöter Suppleanter
Valkorporation lärare, m fl
Louise von Essen Mats Målqvist
Lena Hellström-Westas Matts Olovsson
Andreas Mårtensson
Inger Sundström Poromaa
Valkorporation forskarstuderande
Jenny Hultstrand Bronwen Holloway
TA-personal
Karin Törnblom Ylva Hägg Sylvén
Studentrepresentant
Vakant Vakant