Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Pediatrik

Pediatrikens snabba utveckling har blivit möjlig genom avancerad forskning under de senaste decennierna. När forskarna även är kliniskt verksamma kan vetenskapliga resultat snabbt överföras till sjukvården. Inom institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa bedriver vi klinisk och experimentell forskning med fokus på barns hälsa och sjukdomar. Forskningen sker i forskargrupper som är samordnade med kliniker och sektioner vid Akademiska barnsjukhuset. Vid institutionen finns två pediatriska forskningslaboratorier. Forskningsprojekten innefattar astma- och luftvägssjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, barnhälsovård, barnendokrinologi, metabola sjukdomar och obesitas, pediatrisk nefrologi och gastroenterologi, barnonkologi, barnneurologi, neonatologi, barnkirurgi och internationell barnhälsa. De många forskningsområdena speglar på ett bra sätt den stora bredd som pediatriken har.

Kommande disputationer

  • Gunnesalen, Akademiska sjukhuset - Entrance 10, Uppsala 2018-10-23 kl 09:00

    Kitutu, Freddy Eric

    Towards a functioning retail health market: Evaluating the integrated Community Case Management Intervention for Pediatric Febrile Illness in Drug Shops in Rural South Western Uganda

CRU:s seminarieserie

Länk till Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, (CRU)

Rudbeckseminarer

Länk till seminarielistan