Forskarseminarier

Brainpub: Onsdag 22 maj kl 15.30-16.30

2019-01-01

Ass Professor Erika Comasco: Diathesis-stress or differential susceptibility? Current paradigms in genotype-environment interaction

Plats

Signifikansen, MTC-huset, plan 1, Dag Hammarskjölds väg 14 B, Uppsala

Presentatören introducerar i 30 minuter, därefter 30 minuter diskussion följt av After work för dem som önskar.