Forskarseminarier

Måndag 27 maj kl 12:00

2019-01-01

Studentprojekt: Nadja Visser 30 min + Henrik Holmstam 30 min "Associationer mellan individuell känslighet och våld i nära relation hos kvinnor med postpartumdepression: interaktioner mellan gen och miljö”

Plats

Stora Konferensrummet, Akademiska sjukhuset ing 96, NB, Kvinnoklinik, Uppsala