Forskarseminarier

Torsdag 23 maj kl 12:00

2019-01-01

Studentprojekt: Ann-Marie Ly (30 min) "Aggressivitet hos kvinnor med PMDS" + Malin Helin (30 min) "Kvinnor med ADHD under graviditet och förlossning - obstetriska och perinatala risker"

Plats

Stora Konferensrummet, Akademiska sjukhuset ing 96, NB, Kvinnoklinik, Uppsala