Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Måndag 11 december kl 09:15

2017-08-22

Hanna Henriksson - Seasonal aspects of peripartum depressive symptoms

Lokal

Barnsjukhusets konferensrum, Akademiska sjukhuset, ing. 95/96 bv, Uppsala

Betygsnämnden

  • Docent, Josefine Nasiell, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet
  • PhD, Jenny Mjösberg, Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7, Centrum för infektionsmedicin, Karolinska Institutet
  • PhD, Johan Isaksson, Institutionen för neurovetenskap, Barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet

Huvudhandledare

  • Professor, Alkistis Skalkidou, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Biträdande handledare

  • Docent, Fotis Papadopoulos, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Uppsala universitet
  • PhD, Sara Sylvén, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Uppsala universitet
  • PhD, Stavros Iliadis, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet