Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Anslag, priser och utmärkelser

Louise von Essen har beviljats medel från Cancerfonden

2017-11-23

Forskningsprojekt: Testning och utvärdering av ett webbaserat psykologiskt självhjälpsprogram för föräldrar till barn som tidigare behandlats med cancer

  • Anslag beviljat: 2018-01-01 -- 2018-12-31, 800 000 kr
  • Anslag rekommenderat: 2019-01-01 -- 2019-12-31, 800 000 kr