Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Anslag, priser och utmärkelser

Louise von Essen och Gustaf Ljungman har beviljats anslag från Barncancerfonden hösten 2017

2017-12-21

Beviljade projektanslag PR2017

  • Titel svenska: Webbaserad psykologisk självhjälp för föräldrar vars barn behandlats mot cancer
  • Förv. organ/Förv. o. inst: Uppsala universitet/Kvinnors och barns hälsa
  • Anslagsansvarig: von Essen, Louise
  • Anslagsår: 2
  • Totalt belopp: 1 000 00 SEK

Beviljade kliniska projektanslag KP2017

  • Titel svenska: Förberedd för strålbehandling - Interventionsprogram för att stödja barn och ungdomar
  • Förv. organ/Förv. o. inst: Uppsala universitet/Kvinnors och Barns Hälsa
  • Anslagsansvarig: Ljungman, Gustaf
  • Anslagsår: 3
  • Totalt belopp: 2 400 000 SEK