Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Anslag, priser och utmärkelser

Forskare vid internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH) vid institutionen för kvinnors och barns hälsa har fått ett bidrag på 400,000 kr från Einhorn foundation för ett projekt om kvalitetsförbättringar inom mödra och nyföddhetsvården i Nepal

2018-01-19

Projektet (NePeriQIP) som bygger på tidigare forskningsresultat som visat att upp till 50% av de förlossningsrelaterade dödsfall kan undvikas genom förbättrade rutiner genomförs nu på 12 sjukhus runt om i Nepal.

Familjen Einhorns stiftelse