Kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom elva forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Hitta till oss

Institutionsledning

Prefekt

Agneta Skoog Svanberg, professor
agneta.skoog_svanberg@kbh.uu.se

Stf. prefekt

Kjell Alving, professor
kjell.alving@kbh.uu.se

Studierektor - Grundutbildningen och Läkarutbildningen

Anna-Karin Wikström. professor
anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se

Bitr. prefekt - Forskarutbildning

Kjell Alving, professor
kjell.alving@kbh.uu.se

Bitr. prefekt - IMCH

Andreas Mårtensson, professor
andreas.martensson@kbh.uu.se

Programsamordnare internationella utbildningen

Mats Målqvist, professor
mats.malqvist@kbh.uu.se

För adress- och telefonuppgifter se universitetskatalogen

Organisationsskiss

Organisationsskiss

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen är ett beslutande organ i frågor som gäller verksamhetens inriktning, uppläggning och gemensamma resurser. Den består av valda ledamöter från institutionens olika grupper med prefekten som ordförande. Protokoll från styrelsens möten skickas ut till alla anställda.

Ordförande

Agneta Skoog Svanberg, prefekt

Ledamöter Lärare, mfl

Ordinarie: Louise von Essen, Lena Hellström-Westas, Andreas Mårtensson, Inger Sundström Poromaa
Suppleant: Mats Målqvist, Matts Olovsson

Ledamöter Forskarstuderande

Ordinarie: Jenny Hultstrand
Suppleant: Bronwen Holloway

Ledamöter TA-personal

Ordinarie: Karin Törnblom
Suppleant: Ylva Hägg Sylvén

Ledamöter Studentrepresentant

Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant