Pediatrikkursens ledning under 2014/15 har tilldelats Medicinska Studierådets pris Symbios

2015-08-10

Pediatrikkursens ledning under 2014/15 (Tryggve Neveus, Ingemar Swenne, Åsa Neuman, Maria Lundgren, Linda Wallström och Gunilla Hedén) har fått Medicinska Studierådets pris Symbios för bästa kursledning på läkarprogrammet.