Är det möjligt att utrota malaria i Afrika?

2015-11-25

Anderas Mårtensson - Är det möjligt att utrota malaria i Afrika?

Erfarenheter från Zanzibar

Se Professor Andreas Mårtenssons installationsföreläsning: Titta här!