Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Uppsala universitet
Uppsala biomedicinska centrum
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård
Box 572
751 23 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
Obst/Gyn, Pediatrik: Akademiska sjukhuset, Ing 95-96 nbv
IMCH: Drottninggatan 4, plan 4
Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård: Husargatan 3, BMC, D11

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

MTC-huset: 018-611 55 83
IMCH: 018-50 80 13

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Doktorandsamarbete med Makerere University i Uganda

2016-05-26

Den 25 maj skrev Uppsala universitet ett samarbetsavtal om gemensamma så kallade ”double degree”-doktorander med Makerere University i Uganda.

Internationell mödra- och barnhälsovård vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, har haft ett samarbete med Makerere University sedan länge, bland annat med kursen inom global medicin på läkarutbildningen, berättar Mats Målqvist, forskare inom internationell mödra- och barnhälsovård vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Läs artikeln här:

http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=6698&area=2,4,16&typ=artikel&lang=sv