Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Tre forskare vid KBH har tilldelats forskningsanslag

2016-10-28

Eva-Charlotte Ekström, Lena Hellström-Westas och Inger sundström Poromaa har tilldelats projektbidrag från Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom medicin och hälsa. Den 27 oktober publicerades vilka bidrag som har beviljats. Läs mer här.