Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Global Swede Award 2017

2017-04-07

Gbemisola Allwell-Brown är Uppsala universitets val för Global Swede Award 2017. Hon är student på masterprogrammet i internationell hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

The Global Swede Award är en del av en långsiktig vision för att bygga och stärka relationer med internationella studenter i Sverige. I 6 år har priset presenterats av Utrikesdepartementet och Svenska Institutet. Målet är att skapa ett nätverk för att främja svensk handel och gynna internationell och mångkulturellt samarbete. Alumni-nätverket Global Swede är en del av ett större nätverk som för närvarande består av cirka 13 000 personer från 140 länder.

Den 10 maj kommer UD och SI att stå värd för sjunde Global Swede ceremonin i Stockholm.