Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Forskning och utveckling inom SRHR – en het men hotad verksamhet?

2018-03-06

9:e nordiska nätverksmötet inom global och migrationsrelaterad reproduktiv hälsa

När?

Fredagen den 4 maj, kl 9.00‐17.00 med efterföljande middag

Var?

IMCH, Institutionen för kvinnors o barns hälsa, Waldenströmsalen, Rudbeck-laboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala

Preliminärt program

Presentationerna kommer att vara en utgångspunkt för öppna diskussioner där vi alla kan bidra med erfarenheter och idéer.

Praktisk information

Resa och ev logi för långväga deltagare (utanför Mälardalen) kommer att täckas av Uppsala universitet så ange dina behov vid anmälan. Vi samordnar transporter. Lunch och middag ingår för alla.

Svara senast den 20 mars till: cristina.niska_bachelet@kbh.uu.se

Varmt välkomna!


Birgitta Essén, professor och nätverkssamordnare
Cristina Niska Bachelet, administratör