Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Så kan malaria bekämpas - Forskarpodden #27: Andreas Mårtensson

2018-03-28

Malaria är en sjukdom som årligen skördar hundratusentals liv. Men så skulle det inte behöva vara. Det berättar Andreas Mårtensson, professor i internationell barnhälsovård. Han hävdar att med enkla och billiga medel skulle sjukdomen kunna bekämpas mycket framgångsrikt och på sikt utrotas.

Lyssna på avsnittet