Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


"De såg det som en sista utväg"

2018-04-09

Surrogatmödraskap

Det var en barnlängtan som varit mycket stark under flera års tid som fick paren i doktorand Anna Arvidssons studie att söka sig utomlands för att få ett barn med hjälp av en surrogatmamma. Men hur resonerade de innan de tog beslutet?

Artikel i Ergo 2018-04-05