Postadress

Uppsala universitet
Kvinnors och barns hälsa
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Besöksadress

MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr

Telefon

018-611 00 00 (växel)

Fax

018-611 55 83

E-post

kbh@kbh.uu.se
fornamn.efternamn@kbh.uu.se


Nordic University Open Educational Resource (OER)

2018-09-21

Tillsammans med universiteten i Köpenhams och Bergen har KBH producerat en online-plattform för att dela utbildningsmaterial inom global hälsa. Websidan innehåller olika typer av material, så som webföreläsningar, seminarieidéer m.m. Om du har eget material som du vill dela på sidan är du välkommen att kontakta Mats Målqvist (mats.malqvist@kbh.uu.se). Du hittar sidan på denna länk: https://www.oercommons.org/hubs/nordic_universities

Nordic University OER - Health | OER Commons

www.oercommons.org