3 workshops på temat Utveckling, testning, utvärdering och implementering av komplexa interventioner i hälso- och sjukvård

2018-12-17

Under 2019 ska professor Louise von Essen på uppdrag av Vetenskapsrådet ansvara för att genomföra tre workshops på temat Utveckling, testning, utvärdering och implementering av komplexa interventioner i hälso- och sjukvård.

Workshopsen ska genomföras i Lund 6-8/11, i Uppsala 11-13/11 och i Umeå 2-4/12 under ledning av professor David Richards, University of Exeter, UK. Inbjudningar kommer att skickas till forskare inom området vårdforskning i början av 2019.