Klinisk forskningsmottagning UAS (KFM)

Klinisk forskningsmottagning (KFM) är en gemensam facilitet för forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Här finns utrustning för hantering och insamling av blodprover, vävnadsprover samt celler för vidare cellodling.  Vid KFM bedrivs kognitiva tester på vuxna och barn, ultraljudsundersökningar av blodkärl samt undersökningar av kroppssammansättning och energiomsättning i vila och vid fysisk aktivitet med hjälp av olika undersökningsmetoder. På KFM arbetar forskare, forskningssköterskor, doktorander och examensarbetare.

Kontaktpersoner

Roger Olsson
Susanne Lager
Marie Dahlbom