image reproduction and development

Forskningsspåret Reproduktion och utveckling startade den 27 oktober 2017 vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Forskningsspår är nya forskarutbildningskurser vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci på Uppsala universitet.

Kommande seminarier

4 september kl 12.15

Maternal Perinatal Depressive Symptoms Trajectories and Impact on Toddler Behavior  - The Importance of Symptom Duration and Maternal Bonding

Emma Fransson, Forskare vid institutionen för Kvinnors och barns hälsa.

Plats
Signifikansen, MTC-huset plan 1, Dag Hammarskjölds väg 14B

Seminarier

Hösten 2019 seminarier är planerade den 4 september, 9 oktober och den 4 december  kl 12.15-13.00.

Vi välkomnar forskningsseminarier från alla inom forskningsfältet. Är du en doktorand inom forskningsspåret som snart skall disputera eller är du en handledare som vill presentera egen forskning eller tipsa om en doktorand? Hör av dig till kursledaren och boka en tid.

Forskarutbildningskurser

Den första kursen inom forskningsspåret Research in Reproduction and Development 1.5 ECTS kommer att gavs den 21-23, 31 maj 2018. För mer information läs gärna kursplanen och kursutvärderingen.

Nästa kurs planeras att ges under 2020.

Temadagar anordnade av doktorander som deltar i forskningsspåret

Temadag 2018 anordnades den 9 november och inkluderade inbjudna föreläsare och doktorander från institutionen för Kvinnors och barns hälsa som presenterade de större studierna vid institutionen. Programmet för dagen.

Nästa temadag planeras den 8 november 2019. Program för dagen presenteras efter sommaren.