Välkommen till Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tolv forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Kommande disputationer och licentiatexamen

  • Sal X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2021-02-12 kl 13:15

    Öman, Anders

    Studies of the Role of the Gastrointestinal Tract in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)

    Open access

Inbjudan till publikdeltagande vid disputationer via Zoom

Zoom-länken kommer att annonseras under rubriken Nyheter på den här hemsidan. Här hittar ni mera information ang Zoom. Det rekommenderas att ni installerar programmet Zoom på era enheter innan deltagande.
 
https://mp.uu.se/web/info/stod/it-telefoni/resfria-moten/e-mote/zoom

Anslut till mötet senast 15 minuter innan disputationen så att den kan börja i tid utan störningar. Alla är ”muted” vid anslutning till mötet, om ni vill delta i diskussionen så får ni ”unmuta” er när ordförande tillåter det. Önskan att delta meddelas via lyfta upp handen, antingen via video eller via funktionen i zoom. Alternativt kan frågor skickas via chat.

Senast uppdaterad: 2021-01-21