Välkommen till Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tolv forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Kommande disputationer och licentiatexamen

  • Universitetshuset, sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2021-12-10 kl 09:15

    Lindberger, Emelie

    Studies on maternal body fat distribution in relation to infant outcomes

    Open access
Senast uppdaterad: 2021-11-29