Kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bidrar genom forskning, utbildning, utveckling och spridning av forskningsresultat av högsta kvalitet till en bättre hälsa och ett hållbart  samhälle i en global kontext.

Kommande disputationer och licentiatexamen

Senast uppdaterad: 2023-11-24