Kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bidrar genom forskning, utbildning, utveckling och spridning av forskningsresultat av högsta kvalitet till en bättre hälsa och ett hållbart  samhälle i en global kontext.

Kommande disputationer och licentiatexamen

Enhet för global hälsa och migration

Vi arbetar med forskning, utbildning och policyarbete inom global hälsa och migration i olika länder i hela världen med stark förankring i de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Detta inkluderar tvärvetenskapliga studier inom migration, global nutrition, förbättring av matmiljö, miljöpåverkan av hälsa, förebyggande av icke-smittsamma sjukdomar, antibiotikaresistens, förbättrat omhändertagandet av feber/malaria hos barn samt hälsosystems- och implementeringsforskning.

Besök vår webbsida

Senast uppdaterad: 2024-04-16