Välkommen till Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa och kvinnomedicin. Verksamheten är integrerad med kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tolv forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap.

Kommande disputationer och licentiatexamen

  • Lecture hall IV, University Main Building, Biskopsgatan 3, Uppsala 2021-10-08 kl 09:15

    Bränn, Emma

    Biomarkers for Peripartum Depression: Focusing on aspects of the immune system and the metabolome

    Open access
Senast uppdaterad: 2021-09-02