Kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bidrar genom forskning, utbildning, utveckling och spridning av forskningsresultat av högsta kvalitet till en bättre hälsa och ett hållbart  samhälle i en global kontext.

Kommande disputationer och licentiatexamen

  • Engstrom, Maria

    BarnSäkert: Studies of the Safe Environment for Every Kid model in the Swedish Child Health Services for early identification of psychosocial risk factors in the home environment of young children

    Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2023-09-29 kl 09:00

    Open access
Senast uppdaterad: 2023-09-21