Gruppens forskningsområden

Global reproduktiv hälsa, rättigheter och migration handlar om kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, om tillgång till kunskap och rådgivning om sexualitet och reproduktion, om skydd mot HIV/aids och andra könssjukdomar, om tillgång till preventivmedel samt säker abort. Det handlar om tillgång till adekvat vård under graviditet och förlossning, och vård av nyfödda samt om frihet från våld. Trots det är maternell och reproduktiv ohälsa fortsättningsvis en av de vanligaste orsakerna för sjukdom och död bland kvinnor i åldern 15-49.

De övergripande målen för forskargruppen är att studera sexuell och reproduktiv hälsa i ett globalt- och migrationsrelaterat perspektiv, samt i relation till samhälleliga och kulturella värderingar. Vi bedriver en rad olika projekt inom dessa områden och har samarbetspartners på flera kontinenter. Gemensamt för alla projekt är att de är interdisciplinära och flervetenskapliga, vilket inkluderar både medicinska och socialvetenskapliga forskningsansatser för att utforska komplexiteten av reproduktiv ohälsa.

Forskargruppens verksamhet är kopplad till Akademiska sjukhusets transkulturella invandrarmottagning placerad vid specialistmödravården.

Professor Birgitta Essén fick under 2018 ett stort prestigefyllt forskningsmiljöbidrag på 18 miljoner från Vetenskapsrådet (VR) för migration och integration. Läs mer om bidraget på VR:s hemsida. Syftet med bidraget är att ”skapa mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett vanligt projekt och skapa långsiktighet”. Det övergripande syftet med forskningsmiljön är att utveckla många års tvärvetenskaplig forskning inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ur ett migrationsperspektiv. Forskningsprogrammet kommer förnya kunskapen inom SRHR, ett ämne som befinner sig i skärningspunkten mellan biomedicin och kultur. Med en multidisciplinär miljö flyttar vi fram forskningsfronten och har byggt ett unikt ett  ”Kunskapscentrum om sexuell och reproduktiv hälsa och migration”. Under "Migration och Sexuell och Reproduktiv Hälsa (SRH)" kan du läsa mer om de olika projekt som ingår i forskningsmiljöbidraget. 

I media

Du kan läsa fler nyheter på institutionens huvudsida.

Forskargruppens bidrag till policy och klinisk verksamhet

 • We have had two governmental commissions on female circumcision and clinical guidelines for meeting patient seeking-care for honour-related violence on behalf of the Minister of Gender and Equity resulting in hand books for professionals. Expert contribution to The Swedish Board of Health and Social Welfare, with new national guidelines for health care providers meeting women and children with cultural background of circumcision of children.
 • The results from study on health of immigrants detained in Swedish detention centers have been disseminated in collaboration with the Swedish Migration Agency. It had resulted in majority of our recommendations being implemented or forming the basis to improve services, especially health care services, provided for immigrants and to improve the training provided for detention staff.
 • A Swedish Governmental Inquiry from February 2016 about the legal issues on surrogacy, refers to our study with commissioning parents and social workers dealing with legal parenthood after transnational surrogacy. The referrals are based on interviews with Anna Arvidsson and the paper; “Views of Swedish commissioning parents relating to exploitation discourse in using transnational surrogacy”. The inquiry’s advice regarding transnational surrogacy would, to some extent, facilitate for the genetic father to become a legal parent, in order to secure the child’s legal status.
 • The findings from the randomized controlled trial on simplified follow-up of medical abortion was cited and used as strong evidence to come up with a set of recommendations by the WHO, which has resulted in the publication of the guideline ”Health workers’ role in providing safe abortion care and post-abortion contraception”. Our research was the only research that could contribute to recommendations on simplified follow-up after medical abortion in low-resource settings where women are largely illiterate and where autonomy is limited.  WHO has also used our results from Tanzania in order to develop guidelines based on The Robson classification for reducing high rates of caesarean sections in low income settings.
 • At the University  Hospital of Uppsala, Akademiska sjukhuset, Birgitta Essén is running a transcultural  clinic especially for immigrant women and young girls, focusing on reproductive health and obstetric problems, as well as female circumcision.
 • We are a part of ANSER (The Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy) at Ghent University. The network celebrates its fifth birthday in 2021. Read more at the network website.

Kunskapscentrum om sexuell och reproduktiv hälsa och migration

Kunskapscentrumet syftar till att överbrygga gapet mellan den senaste forskningen inom sexuell och reproduktiv hälsa och migration och klinisk praxis genom att 1) sammanställa information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för migranter, samt 2) fortbilda och öka medvetenheten bland vårdgivare och beslutsfattare.

Kunskapscentrumets websida

Seminarier och workshops

Forskningsseminarium i Falsterbo 2016 

Nordiska nätverksmöten inom global och migrationsrelaterad reproduktiv hälsa

Forskargruppen har hållit nätverksmöten i Uppsala sedan 2009, där forskare från de Nordiska länderna möts och diskuterar olika aspekter av SRHR i låginkomstländer och flyktingar i västvärlden.

 • 2018: Forskning och utveckling inom SRHR – en het men hotad verksamhet?
 • 2016: SRHR utan gränser - Forskning om kvinnor i krigs/katastrofområden samt migranter Europa
 • 2015: Religion och reproduktiv hälsa som forskningsfråga med fokus på religionskritik, rättigheter och respekt
 • 2013: Graviditet & reproduktiva rättigheter - till vilket pris?
 • 2012: När kultur och politik möter forskningsfrågor inom reproduktiv hälsa
 • 2011:Maternal Near Miss i olika kontakter - vad kan man lära metodologiskt?
 • 2010: Kvinnlig könsstympning
 • 2010: Kejsarsnitt bland invandrare samt i resurssvaga miljöer
 • 2009: Abort bland utlandsfödda kvinnor i Norden – vad kan vi lära av forskning från kvinnornas ursprungsländer?

Utbildning

 • The research group is highly involved in teaching students at an advance level in midwifery, medicine and public health at Uppsala University, at courses advance level in Global Health, Sexual and Reproductive Health and Rights, and Research methods and has been delivering customized courses for various professional groups such as policemen and social workers in trafficking, domestic violence and female circumcision.
 • We provide multicultural training for midwives and other nurses as well as medical doctors at health centers and hospitals in Sweden.
 • The group is part of the prestigious Network on Humanitarian Action (NOHA) at the Uppsala University.
 • A new free-standing course on "Migration, Health and Ethics" has been developed by the members of the group aimed at improving understanding on migration and to promote evidence based discussion in the society and workplaces. The course is open for anyone including general public, healthcare professionals and civil servants to apply.
 • Interdisciplinary course on migration, health and ethics. This is an evening course with approximately 1 lecture per week and the study pace (studietakt) is 25%. 
 • Polisutbildningar: "Brott mot barn och ungdomar. Steg 1 - Utredningsmedtodik 15 hp". och "Människohandel - Utredningsmetodik 4,5 hp".

Samarbetspartners

Europa/Sverige

 • Professor Kristina Gemzell, WHO collaborating center, Karolinska Institutet (http://ki.se/start)
 • Professor Sara Johnsdotter and Associate Professor Aje Carlbom Malmö Högskola (http://www.mah.se/)
 • Associate Professor Lennarth Nyström, Umeå universitet (http://www.umu.se/)
 • Högskolan Dalarna (http://www.du.se/sv)
 • International Organization for Migration, Brussels (http://eea.iom.int/)
 • Professor Elisabeth Darj, Department of Public Health and General Practice, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway (http://www.ntnu.edu/ism)
 • WHO Regional Office for Europe

Asien

Afrika

Senast uppdaterad: 2023-08-22