Obstetrisk och Reproduktiv Hälsoforskning

Forskargruppen ”Obstetrisk och Reproduktiv Hälsoforskning” har som övergripande mål att genom forskning förbättra hälsan för kvinnor, mammor och barn. Mer specifikt fokuserar vi på att studera ungdomshälsa, människans reproduktion, diagnostik och behandling av olika tillstånd som kan uppstå under graviditet och postpartum, amning och föräldraskap, samt perinatal mental hälsa. Speciellt tyngd är given till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), i såväl Sverige som internationellt.

Huvudforskningsområden

  • Hälsa och vård i samband med graviditetsplanering
  • Fostertillväxt, diagnostik och graviditetsdatering
  • Graviditets- och förlossningsforskning
  • Affektiva sjukdomar i perinatalperioden och barnutfall
  • Vestibulodyni
  • Wellbeing of health care staff

Forskargruppen består av 15 seniora forskare, varav 8 professorer och 4 docenter, i forskningssamverkan inom gruppen, andra forskargrupper på institutionen och fakulteten, Karolinska Institutet samt internationella centra. Forskningsmetodologin inkluderar kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, laborativ verksamhet och klinisk epidemiologi, ofta i samarbete med andra laborativa vetenskaper. Vi satsar allt mer på interventionsforskning. Många av våra projekt är interdisciplinära och har ett genusperspektiv. I samarbete med andra forskargrupper inom Institutionen för kvinnors och barns hälsa har en biobank med blodprover från graviditet från över 12 000 kvinnor etablerats (Uppsala Biobank för Gravida Kvinnor, Ove Axelsson).

Specifika projekt beskrivs under rubriken Huvudforskningsområden och projekt.

Senast uppdaterad: 2022-01-18