Obstetrisk och Reproduktiv Hälsoforskning

Forskargruppen har som övergripande mål att genom forskning förbättra hälsan för kvinnor, mammor och barn. Mer specifikt har vi pågående projekt inom ungdomshälsa, vestibulodyni, menopause, människans reproduktion, graviditetsplanering, fostertillväxt, diagnostik och behandling av olika tillstånd som kan uppstå under och efter graviditet, amning och föräldraskap, samt perinatal mental hälsa.

Forskargruppen består av 12 seniora forskare, varav 1 professor, 3 seniorprofessorer, 8 docenter, samt 9 post-docs och 12 doktorander.  Vi samarbetar aktivt med andra forskargrupper på institutionen och fakulteten, och även andra nationella samt internationella centra. Forskningsmetodologin inkluderar kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, laborativ verksamhet och klinisk epidemiologi, ofta i samarbete med andra vetenskaper. Vi satsar allt mer på interventionsforskning. Många av våra projekt är interdisciplinära och har ett genusperspektiv. Gruppen har initierat stora longitudinella kliniska studier och tillhörande biobanker. I samarbete med andra forskargrupper inom Institutionen för kvinnors och barns hälsa har en biobank med blodprover från graviditet från över 12 000 kvinnor etablerats (Uppsala Biobank för Gravida Kvinnor).

Specifika projekt beskrivs under rubriken Huvudforskningsområden och projekt.

Senast uppdaterad: 2024-03-21