Birgitta Essen nomineras för framgångsrik forskning

2022-03-07

Academia Net är en europeisk databas som synliggör framgångsrika kvinnor inom forskningen. Vetenskapsrådet har nominerat 274 kvinnor till databasen, bland dem 46 forskare vid Uppsala universitet, där Birgitta Essen, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård är en utav dem. 

Birgitta Essen, professor i internationell kvinno-
och mödrahälsovård. Foto: Mikael Wallerstedt

Birgitta Essen, professor i internationell kvinno- och mödrahälsovård, som forskar om global, reproduktiv hälsa i ett migrationsperspektiv. Hon ser nomineringen som en kvalitetsstämpel.

– Alla sätt att främja kvalitet före kvantitet i forskningsarbetet är värdefullt anser jag. Det är viktigt att rekrytera personer med fördjupade kunskaper. Inte minst idag behöver detta tydliggöras då jag ser att akademin, i likhet med sociala medielogiken, kännetecknas allt mer av snabbhet och ytlighet snarare än reflektion och precision. 

Behövs sådana här satsningar idag, utifrån din erfarenhet?
– Ja, Academia Net behövs för att upprätthålla de akademiska normer som vi enats om, nämligen transparens och meritokrati istället för rekrytering utifrån vänskap eller kön.

Läs nyheten från Uppsala unveristet

Läs även Vetenskapsrådet nominerar kvinnliga forskare till internationell databas

Nyheter

Last modified: 2023-10-23