Massflykt kräver många hälsoinsatser

2022-04-01

Vilka hälsoinsatser behöver göras för dem som flyr från kriget i Ukraina? Det finns en hel del att göra, menar Soorej Jose Puthoopparambil, forskare och lektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Allt ifrån vaccinationer mot covid-19 till skolgång och stöd till föräldrar och personal så att de i sin tur kan stödja.

Soorej Jose Puthoopparambil leder ett nytt WHO-center kring migranter och hälsa, som invigs i maj. Vid bedömningen av vilka hälsoinsatser som behövs är det viktigt att tänka på var migranterna kommer ifrån, hur situationen var före kriget och hur de tog sig till Sverige eller ett annat land, menar han.

– När det gäller barn och vuxna från Ukraina behöver vi tänka på vaccination mot covid-19 och andra sjukdomar eftersom det finns skillnader i vaccinationstäckning. Omkring 35 procent av befolkningen i Ukraina har fått två doser medan grannländerna Polen och Ungern ligger på omkring 60 procent eller över. Det är ju massflykt och det finns risk för smittspridning.

Läs hela artiklen från Uppsala universtet

Nyheter

Last modified: 2023-10-23