Barnmorskor vill följa kvinnor från graviditet till födsel

2022-05-30

Över hälften av barnmorskorna är positiva till att arbeta kontinuerligt med gravida kvinnor och kunna följa samma kvinna under graviditet, förlossning och första tiden med barnet. Det visar en ny studie från Uppsala universitet där över 2 000 barnmorskor har besvarat ett frågeformulär. Studien visar att intresset är tillräckligt stort för att kunna möta upp gravidas intresse av att vårdas av en känd barnmorska.

– Vårdmodeller med barnmorskekontinuitet används redan på flera håll i landet. Innan det kan introduceras och spridas i stor skala i Sverige är det viktigt att undersöka barnmorskornas inställning och intresse av att arbeta i kontinuitetsmodeller. Vår studie tyder på att mer än hälften av barnmorskorna är intresserade och beredda att börja arbeta i en kontinuitetsmodell, säger Hanna Fahlbeck, legitimerad barnmorska och doktorand vid Uppsala universitet och en av studiens medförfattare.

Rekommendation från WHO

Att samma barnmorska, eller en liten grupp av barnmorskor, följer den gravida kvinnan under graviditet, födsel och första tiden med det nyfödda barnet kallas barnmorskekontinuitet, och är starkt rekommenderat av bland annat WHO, Världshälsoorganisationen. Trots att uppskattningsvis hälften av gravida kvinnor efterfrågat barnmorskekontinuitet är modellen ovanlig i Sverige. I ett fåtal regioner har den introducerats som projektsatsningar, bland annat i Uppsala och i Sollefteå. På Karolinska sjukhuset i Huddinge finns numera modellen tillgänglig för gravida.

Sedan tidigare vet man att många gravida kvinnor önskar att de kunde följas av en, eller ett fåtal barnmorskor genom hela perioden. I den här nya studien , ‘A perfect fit’ – Swedish midwives’ interest in continuity models of midwifery care, har forskare studerat svenska barnmorskors intresse av att arbeta i kontinuitetsmodeller och vilka faktorer som är avgörande för deras villighet och beredskap att arbeta i dessa modeller.

Av totalt 2 084 barnmorskor som besvarade frågorna visade över hälften, 56,1 procent, intresse för att arbeta i kontinuitetsmodeller. Intresset var störst bland barnmorskor som var yngre än 45 år och bland de som hade en yrkeserfarenhet kortare än 10 år.

Intresse för kontinuitetsmodeller

Barnmorskor som roterade mellan olika avdelningar eller arbetsuppgifter visade ett större intresse för kontinuitetsmodeller. Att arbeta dagtid, tvåskift eller timtid var också faktorer som hade samband med intresse för arbete i kontinuitetsmodeller.

Studien är en tvärsnittsstudie där barnmorskorna besvarade ett webbaserat frågeformulär om bakgrunds- och arbetsplatsrelaterade variabler. Oddskvoter och logistisk regression användes i analysen.

– Att utveckla strategier för att bygga upp kontinuitetsmodeller som passar för gravida och barnmorskor i olika delar av Sverige är viktigt för att erbjuda evidensbaserad vård. Där hoppas vi att våra resultat kan hjälpa till, säger Hanna Fahlbeck.

Pressmeddelande från Uppsala universitet

PUBLIKATION:

Ingegerd Hildingsson, Hanna Fahlbeck, Birgitta Larsson, Margareta Johansson, ‘A perfect fit’ – Swedish midwives’ interest in continuity models of midwifery care, Women and Birth, 2022, https://doi.org/10.1016/j.wombi.2022.04.014

Nyheter

Last modified: 2023-10-23