Spel ska underlätta för barn med cancer

2022-08-16

Animerade djur i sjukhuskläder i ett rum på Skandionkliniken
Spelet beskriver hur strålningsbehandlingen går till. Miljön är animerad, men liknar rummen på Skandionkliniken.
Foto/bild: Skärmdump

Cancersjuka barn kan uppleva att strålbehandlingen är obehaglig. Nu håller en forskargrupp vid Uppsala universitet på att utveckla ett dataspel som ska förbereda barnen och förhoppningsvis göra behandlingen mindre skrämmande.

Till Skandionkliniken i Uppsala kommer cancersjuka barn från hela Sverige för att få strålbehandling genom så kallad protonstrålning. Små barn sövs ner, men de som är lite större och klarar av att inte röra sig under strålningen kan vara vakna. Behandlingen kan av många upplevas som obehaglig. 

Porträttbild Catarina Cederved
Catarina Cederved, doktorand vid
institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Foto: Steven Quigley

– Att få strålbehandling gör inte ont, men barnen blir lämnade ensamma och måste ligga blickstilla. Många strålas också mot huvudet och då har de på sig en hård mask som spänns fast i bordet, säger Catarina Cederved, doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Hon är koordinator i ett projekt där man nu håller på att utveckla ett datorspel som ska förbereda barnen på vad som väntar. Projektet är tvärvetenskapligt och spelet har tagits fram av institutionerna för speldesign, kvinnors och barns hälsa och informatik och media. 

– Det är ett lärspel där barnen får spela sig igenom ett strålningstillfälle och får tillfälle att se olika copingstrategier som de kan använda för att kunna ligga stilla under tiden de strålas. Precis som i verkligheten får karaktären pärlor när hen har genomgått olika behandlingar.

Utifrån en karta kan barnen också klicka sig in i rum som liknar miljön de kommer att möta på Skandionkliniken och Ronald McDonald hus där de flesta bor under sin behandling. I spelet kan de också samla på sig olika saker och spela mini-games.

Cancersjuka barn har fått tycka till

För att fånga in barnens perspektiv och åsikter har också de fått vara med i utvecklandet. Nio cancersjuka barn som redan genomgått strålbehandling ingick i den grupp som skapade spelet. De fick berätta om sina upplevelser av behandlingen och vad de tyckte spelet skulle visa. Barnen fick spela flera prototyper för att sedan svara på frågor om hur väl de tyckte det stämde överens med deras upplevelser. Projektgruppen tog till vara på så många av barnens idéer och synpunkter som möjligt i den fortsatta utvecklingen.

Bild ur spelet som föreställer monitorrummet.
Spelet har tagits fram av i samverkan med cancersjuka barn och utvecklats av lärare och studenter vid institutionen för speldesign på Campus Gotland. Foto: Skärmdump

Vill slippa söva patienterna

Nu pågår en delstudie där man undersöker hur väl spelet faktiskt fungerar för barn som ska genomgå behandlingen för första gången. Catarina Cederved kommer sedan att titta på hur orosgraden påverkas och om spelet har någon effekt på hur många som behöver sövas inför behandlingen.

– Förhoppningen är att vi kan minska sövningstalen. Att sövas flertalet gånger innebär långa fasteperioder vilket inte är bra för en växande individ. I dessa fall är kroppen redan påfrestad på grund av sjukdomen och är därför än mer i behov av ett optimalt matintag, säger Catarina Cederved och fortsätter:

 – För individen är varje tillfälle man inte behöver sövas en vinst. Bara att barnen känner sig tryggare i en vårdmiljö är en vinst.

När studien är klar ska man justera spelet ytterligare och sedan släppa det. Tanken är att det ska finnas tillgängligt för alla barn som behöver genomgå strålbehandling på Skandionkliniken. Projektet finansieras med medel från Barncancerfonden. 

Nyhet från Uppsala universitet 

Ytterligare media om projektet

Nyheter

Last modified: 2023-10-23