Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel 2022

2022-12-02

Emil Sundberg, doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, belönas för bästa vetenskapliga artikel: ”COVID-19 seroprevalence and clinical picture in Swedish pediatric oncology and hematology patients”

pristagaren Emil Sundberg
Emil Sundberg, doktorand vid Institutionen för
kvinnors och barns hälsa
Foto: Mikael Wallerstedt

Emil Sundberg belönas för att artikeln utforskar ett relevant och för samtiden särskilt intressant ämne. Texten är tydligt strukturerad, språket koncist och artikeln skriven på ett vis som gör det lättare för en mindre insatt läsare att förstå sammanhanget från en vetenskaplig synpunkt.
Det är särskilt viktigt eftersom ämnet, COVID-19 hos barn med allvarlig sjukdom, skapat debatt nationellt såväl internationellt. Särskilt givande är det att läsa diskussionsdelen där fynden kontextualiseras och skolsituationen beskrivs.

Priset delades ut under Kandidat- och underläkarföreningens medlemsgala den 26 november 2022. Pristagaren belönas med ett diplom och 15 000 kronor.  

Hela nyheten kan du läsa på Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening hemsida

Publikation: COVID-19 seroprevalence and clinical picture in Swedish pediatric oncology and hematology patient

Om Asklepiospriset
Kandidat- och underläkarföreningen stödjer vetenskap av hög kvalitet genom att årligen dela ut Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt artikelns betydelse för angränsande forskning och/eller resultatets praktiska tillämplighet.

Nyheter

Last modified: 2023-10-23