Godkänt examenstillstånd för arbetsterapeutexamen

2023-03-01

Uppsala universitet har fått examenstillstånd för arbetsterapeutexamen och blir nu det nionde lärosätet i Sverige med den examensrätten. Arbetsterapeutprogrammet kommer att starta hösten 2024.

Maria Borgestig, Universitetslektor i arbetsterapi

Beslutet om examenstillstånd fattades av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) den 28 februari 2023. UKÄ:s och de sakkunnigas bedömning är enligt beslutet, att Uppsala universitet har de förutsättningar som krävs för att ge arbetsterapeutexamen och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen. 

Maria Borgestig, Universitetslektor i arbetsterapi vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, ansvarar för att bygga upp arbetsterapeutprogrammet.

- Vi är glada och ser fram emot att starta upp arbetsterapeutprogrammet hösten 2024. Det finns ett stort behov av att utbilda fler arbetsterapeuter, arbetsmarknaden är god och arbetsterapeuters kompetens behövs inom många områden – bland annat inom den nära vården, specialiserad vård, och också på nya arenor som skola och i arbetslivet, säger Maria. 

Arbetsterapeutprogrammet vid Uppsala universtet har två profilområden; ”Hälsofrämjande och preventiv arbetsterapi” samt ”Innovationer i arbetsterapi”.  Med dessa profilområden antar programmet ett utvecklingsperspektiv på yrkesutövningen.

- Vi tror våra profilområden hälsofrämjande och preventiv arbetsterapi, och innovationer i arbetsterapi kommer bli spännande inslag i programmet för studenterna och också ge god beredskap för framtida yrkesutövning, säger Maria. 

Läs mer 

Nyheter

Last modified: 2023-10-23