Mer medel till forskning om äggstockscancer

2023-05-18

Marta Lomnytska på Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala Universitet är en av mottagarna av årets anslag från Lena Wäpplings Stiftelse. Stiftelsen fortsätter satsningen på forskning om äggstockscancer genom att i år dela ut forskningsanslag till tre forskare på totalsumman 1.1 miljon kronor.


Marta Lomnytska,  Forskare vid Institutionen
för kvinnors och barns hälsa

Marta Lomnytskas forskningsprojekt fokuserar på att ta fram en diagnostisk panel bestående av biomarkörer i trombocytmikrovesiklar som basis för tidig upptäckt av äggstockscancer. Då skulle dagens ultraljud-baserade diagnostik kunna kombineras med ett blodprov, där den diagnostiska panelen används. Det skulle kunna leda till tidigare upptäckt och förbättrad patientöverlevnad.

Lena Wäpplings Stiftelse är den enda svenska, privata stiftelsen som finansierar gynekologisk forskning för att tidigare diagnostisera och behandla äggstockscancer. Stiftelsen har sitt säte i Västerås, men finansierar forskning över hela världen. 

Läs mer om stiftelsen på https://sv.lenawfoundation.com/

Nyheter

Last modified: 2023-10-23