Årets pedagogiska pris inom medicin och farmaci till Tryggve Nevéus

2023-05-25

Uppsala universitet delar årligen ut pedagogiska priser för framstående insatser inom grundutbildningen enligt särskilda nomineringskategorier. Professor Tryggve Nevéus vid institutionen för kvinnors och barns hälsa har tilldelats 2023 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

 Professor Tryggve Nevéus vid institutionen
förkvinnors och barns hälsa

De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp. Tryggves motiveringen lyder: 

"Tryggve Nevéus har en stor entusiasm för undervisning, vilket uppskattas av såväl studenter som kollegor. Den pediatrikundervisning han bedriver har en tydlig förankring i aktuell forskning samtidigt som den förbereder studenterna för den praktiska verklighet som klinisk yrkesutövning innebär, bland annat genom en uppskattad studentmottagning på barnakuten. I samråd med studenterna utvecklar han undervisningen, även under pågående kurs. Tryggve har under många år varit en viktig pedagogisk ledare, med en central roll i det kollegiala utbytet på institutionen."

Se video när Tryggve tar emot sitt pris

Universitetslektor Karen Brounéus vid institutionen för freds- och konfliktforskning har tilldelats 2023 års fria pedagogiska pris på temat ”Kreativ pedagogik”. Karen håller den populära kursen Mindfulness-Based Stress Management vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. 

Prorektor Coco Norén och Universitetslektor Karen Brounéus

"Karen brinner för studenternas välmående och undervisar i hur mindfulness-baserad stresshantering kan förbereda dem för att tackla livets och professionens utmaningar. Studenter vittnar om en enastående förmåga att skapa en atmosfär i klassrummet där alla känner sig delaktiga och hörda."

Stort grattis till Tryggve och Karen!

Nyheter

Last modified: 2023-10-23