Forskare från GuardiansCan-projektet på besök i Tanzania

2023-08-21

I början av augusti besökte Louise von Essen och Joanne Woodford från U-CARE Dar es-Salaam i Tanzania för att träffa samarbetspartners inom projektet GuardiansCan. Syftet var att samarbeta kring utvecklingen av interventionen tillsammans med personal på Muhimbili National Hospital.

Samarbetspartners inom GuardiansCan i Dar es-Salaam
Från vänster: Godlove Sandi, läkare i barnonkologi, professor Louise von Essen, Suzan Nzungu, överordnad sjuksköterska, biträdande universitetslektor Joanne Woodford, Hadija Mwamtemi, läkare i barnonkologi, Rehema Laiti, läkare i barnonkologi, Faraja Chiwanga, endokrinolog och doktorand, bioetiker Fortunatus Lyimo, Magreth Msofe, läkare i barnonkologi, onkologisjuksköterska Ruchius Philbert. 

Samarbete med sjukvårdspersonal och vårdnadshavare

Syftet med projektet GuardiansCan är att utveckla och testa en mobil hälsointervention för att öka efterlevnaden av vård för tanzaniska barn efter cancerbehandling. U-CARE har en doktorand, Faraja Chiwanga, på plats i Dar es-Salaam, och samarbetar även med anställda inom hälso- och sjukvården som kommer att rekrytera vårdnadshavare till deltagarpanelen Guardians Advisory Board.

I Dar es-Salaam höll Joanne Woodford en tvådagars-workshop med personalen om projektet och om hur vårdnadshavarna kan involveras i forskningen genom public contribution. Louise von Essen, ansvarig forskare för GuardiansCan, var mycket nöjd med workshopen och resan som helhet.

– Det var mycket givande och vi kom framåt med projektet, säger Louise. Personalen var väldigt positiv! Public contribution är nytt för många, men det känns relevant och viktigt för oss alla att involvera vårdnadshavare i forskningen.

Kommande steg

Louise berättar att deltagarpanelen har stor betydelse för att kunna rekrytera vårdnadshavare till de kommande studierna i projektet.

Louise von Essen
Professor Louise von Essen

– Att nå studiedeltagare i Tanzania har sina utmaningar, förklarar Louise. Deltagarna i panelen kommer att hjälpa oss att planera procedurerna för vår forskning. Målet är att göra det på ett sätt som lockar vårdnadshavarna att delta och därigenom skapa en värdefull intervention i slutändan.

Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten i Sverige, men för närvarande väntar man på godkännande av etiska tillstånd från myndigheter i Tanzania. Man hoppas kunna inleda rekryteringen av vårdnadshavare till deltagarpanelen under hösten.

Nyhet från U-CARE

Nyheter

Last modified: 2023-10-23