Seminarium för att summera ett 20 år långt forskningssamarbete

2023-10-17

I slutet av maj hölls ett seminarium för att knyta samman ett fruktbart forskningssamarbete som har pågått under de senaste två decennierna mellan Uppsala universitet och Sri Lanka. Målet har varit att främja jämlikhet för kvinnor i Sri Lanka och denna resa har varit präglad av en bred skala av forskningsprojekt.

En av de centrala delarna som har gjort detta samarbete framgångsrikt har varit den personliga kontakten och förtroendet som har byggts upp mellan forskarna vid Uppsala universitet och forskarna i Sri Lanka. Detta har möjliggjort en kontinuerlig och fördjupad dialog kring kvinnors rättigheter och jämlikhetsfrågor.

En annan nyckelfaktor i samarbetet har varit att bygga ett mångsidigt team och genom att samla experter med olika förmågor och inom olika kompetenser har man kunnat genomföra forskning som täcker breda ämnesområden. Några av de betydande projekten som har genomförts under dessa 20 år inkluderar våld i nära relationer, våldsamma initieringsritualer bland universitetsstudenter, studier om självmordsrisk hos kvinnor på grund av skam i samband med sex före äktenskap. Andra studier har dessutom fokuserat på aborter bland unga kvinnor i Sri Lanka, med syftet att påverka beslutsfattare och främja en diskussion om legalisering av  aborter.

Detta seminarium markerar en milstolpe i forskningssamarbetet och förutom att diskutera de lärdomar som har dragits under de senaste 20 åren, öppnar det även upp för diskussion om det fortsatta samarbetet.

Nyheter

Last modified: 2023-10-23