Stor utdelning av bidrag från Vetenskapsrådet

2023-11-10

Nu har Vetenskapsrådet meddelat en rad stora bidragsbeslut kring 2023 års utlysningar där inte mindre än 6 stycken från instutionen har fått beviljade medel. 

Joanne Woodford, Emma Fransson, Anna Bergström, Erik Olsson, Anna Wikman samt Emily Johansson.

De personer vid institutionen som har fått medel och deras projekt hittar du nedan: 

Anna, Bergström - Uppskalning av SUSTAIN (Survive and Thrive Action Interventions) – en social innovation för att skräddarsy insatser för förbättrad hälsa och överlevnad hos nyfödda barn i norra Etiopien, 2 400 000 kr. 

Emma Fransson - Rätt stöd i rätt tid - test av nya metoder för att mäta risk för depression under graviditet och efter barnafödande, 2 400 000

Emily Johansson - Maternell morbiditet i Sverige 1990-2020 i olika socioekonomiska grupper och påverkan på kvinnornas framtida hälsa, arbetsliv, och välmående, 4 800 000 kr. 

Erik Olsson - Anpassning och utvärdering av ett internetbaserat program för att minska hjärtrelaterad stress hos personer som överlevt en hjärtinfarkt före femtiofem års ålder, 4 800 000 kr. 

Anna Wikman - Föräldrar med cancer - webbaserat stöd för förbättrat mående och föräldrafunktion,  2 400 000 kr.  

Joanne Woodford - En guidad beteendeaktiveringsbaserad självhjälpsintervention (INVOLVERA) för personer med demens och depression som stöds av närstående: genomförbarhetsstudie och överordnad randomiserad kontrollerad, 4 800 000 kr.

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. De har nyligen fattat beslut kring 2023 års utlysningar inom olika ämnesområden.

Nyheter

Last modified: 2023-10-23