Ny ledning för WOMHER

2024-02-23

Den 1 februari tillträdde WOMHERs nya ledning, Emma Hovén blir ny föreståndare och Ingela Nyström biträdande föreståndare.

Ingela Nyström och Emma Hovén
 Ingela Nyström, biträdande föreståndare för WOMHER och Emma Hovén föreståndare för WOMHER.

Emma Hovén är forskare vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet. Hennes forskning bedrivs framförallt inom det psyko-onkologiska forskningsfältet. Psykologisk ohälsa, psykosociala besvär, socioekonomiska konsekvenser och behov av stöd i samband med en cancerdiagnos är i fokus.

- Jag är väldigt glad och tacksam att få möjlighet att leda WOMHER i denna spännande fas som forskningscentrumet nu befinner sig i. Jag ser fram emot att tillsammans med nya kollegor i WOMHERs organisation och nätverk fortsätta utveckla WOMHERs viktiga arbete i att fördjupa och sprida kunskap om hur kvinnors psykiska hälsa kan främjas, säger Emma Hovén, föreståndare för WOMHER.

Läs hela nyheten på WOMHER's hemsida 

Nyheter

Last modified: 2023-10-23