News

Gemzellstipendiat 2017

2017-05-12

Styrelsen för Carl Gemzells forsknings- och utvecklingsstiftelse har beslutat tilldela 2017 års stipendium till Mandira Paul.

Nyheter

Last modified: 2021-01-21